Koşullar

Teslimat ve Ödeme Koşulları

1. GENEL

1.1. Bu teslimat ve ödeme şart ve koşullarında DLST terimi, Ferhatpaşa mahallesi 101 sokak no: 105-107 Ataşehir-istanbul-Türkiye adresinde kayıtlı ofisi ile özel şirket Drive Line Systems Turkey Otomotiv ltd. Şti. (vergi no: 3131050247 ticaret sicil no: 169781-5) belirttiği anlaşılmaktadır.
1.2. DLST’nin mal ve / veya hizmet sattığı ve / veya tedarik ettiği tarafın belirtildiği “Alıcı” olarak anlaşılmalıdır.

2. GENEL İLKELER / UYGULANABİLİRLİK

2.1. Alıcı tarafından DLST’ye verilen tüm siparişler ve DLST ile Alıcı arasındaki tüm geçerli yasal ilişkiler, yalnızca teslimat ve ödeme koşullarına ve şartlarına bağlı olarak DLST tarafından kabul edilecektir (“Şartlar ve Koşullar”).
2.2. Alıcının genel şart ve koşullarının uygulanabilirliği açıkça reddedilir.
2.3. Şartlar ve Koşullar, DLST’nin (potansiyel) perakendeci ve / veya mal ve / veya hizmet tedarikçisi olarak davrandığı tüm yasal ilişkilere uygulanır. (“Anlaşma”).
2.4. Bu Şartlar ve Koşullardan herhangi bir sapma ancak her iki tarafın açık yazılı anlaşması ile uygulanabilir.

3. TEKLİFLER VE ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

3.1. Tüm DLST teklif mektupları ve / veya fiyatlandırmaları zorunlu değildir, yalnızca DLST tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe sipariş verme davetidir.
3.2. Alıcının DLST ile sipariş vermesi durumunda, DLST siparişin yazılı olarak kabul edildiğini onaylayana kadar Sözleşme yürürlüğe girmeyecektir veya bunun Alıcı tarafından bilinmesi şartıyla uygulamaya başlar.
3.3. Alıcının DLST tarafından sunulan fiyat teklifine yanıt vermesi ve DLST’nin söz konusu teklifi yazılı olarak kabul etmesi durumunda sözleşme yürürlüğe girecektir.
3.4. Gösterilen veya sunulan örnekler ve modeller sadece söz konusu malların göstergesidir uymak zorunlu değildir.
3.5. Tüm DLST tahminleri sayı, boyut, ağırlık ve / veya diğer ürün göstergelerinin dikkatlice hazırlanmasına rağmen, DLST herhangi bir sapmadan sorumlu olmayacaktır.
3.6. DLST, Anlaşmanın uygulanmasında üçüncü tarafları görevlendirmeye yetkilidir.

4. FİYATLAR

4.1. Tüm fiyatlar depo teslimi olup Ataşehir DLST adresinde (Incoterms 2000’de tanımlandığı şekilde), aksi kararlaştırılmadıkça KDV ve devlete uygulanan diğer vergiler hariçtir.
4.2. İşgücü oranlarındaki değişiklikler, hammadde veya malzemelerin maliyet fiyatları, döviz kurları ve / veya herhangi bir nedenle siparişin fiyatını etkileyebilecek diğer faktörler, DLST’e değişikliklerin maliyetlerini buna göre Alıcıya aktarma hakkı tanıyacaktır.
4.3. DLST ve Alıcı ek iş üzerinde anlaşabilirler. DLST, ek çalışmanın fiyatı ile ilgili olarak özellikle bir anlaşma olmasa bile, yapılan ek işler için ayrı olarak ücret almaya yetkilidir. Ek iş için fiyatın hesaplanması, bu maddenin yukarıdaki fıkra hükümlerine tabidir.

5. TESLİMAT / TESLİMAT SÜRECİ

5.1. DLST ile kararlaştırılan teslimat süreleri tamamen gösterge niteliğindedir ve son teslim tarihi olarak kabul edilmemelidir. Teslimat süreleri, Sözleşmenin yazılı olarak kabul edildiği tarihte başlar. Siparişin uygulanması için belirli verilerin, çizimlerin vs. veya belirli formalitelerin gerekli olması durumunda, teslimat süresi, DLST’nin tüm verilere, çizimlere vb. sahip olduğu veya tüm formaliteleri tamamladığı zaman başlayacaktır. DLST’nin ilk (peşinat) bir ödeme gerektirmesi durumunda, teslim süresi ilk (peşinat) ödemenin alındığı zaman başlar.
5.2. Teslimat Ferhatpaşa mah 101 sok no:105-107 Ataşehir- İstanbul- Turkiye DLST adresinde olacaktır. DLST, teslim edilebilir malların varış yerine ithalatı, ihracatı veya nakliyesinden sorumlu olmayacak ve/veya sorumluluk kabul etmeyecektir.
5.3. DLST, Alıcı DLST’e karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirene kadar teslimatları erteleme hakkına sahip olacaktır. Alıcı, teslimatta işbirliği yapmak ve teslim edilen malları kabul etmekle yükümlüdür. Teslim edilen mallar kabul edilmezse, DLST doğacak tüm zararları (depolama, nakliye ve sigorta masrafları dahil) için Alıcıdan tazminat alma hakkına sahip olacaktır.

6. MONTAJ / KURULUM

6.1. Madde 5.1’den bağımsız olarak taraflar, DLST’ın ürünlerinin montajı ve kurulumundan sorumlu olacağını yazılı olarak kabul edebilirler.
6.2. Montaj, inşaa, test, demontaj, tamirat ve diğer işler ile bağlantılı olarak DLST tarafından yürütülen tüm çalışmalar özellikle yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça Alıcı’ya aittir.
6.3. Alıcı, DLST mekaniğini montaj ve montaj işlerini yürürlükteki güvenlik düzenlemelerine uygun olarak yapacak şekilde kolaylaştırmalıdır.
6.4. Aksi yazılı olarak özellikle belirtilmediği sürece, montaj ve kurulumdan kaynaklanan tüm ekstra işlerin yanı sıra malzemelerin montaj ve / veya montaj yerine nakliyesi Alıcıya aittir. Aşağıdaki ilave işlerin kapsadığı anlaşılacaktır: temel işler, yıkım işleri, kazı işleri, marangozluk, tuğla işleri, boya işleri ve elektrik işleri.
6.5. Montaj ve kurulum sırasında DLST aletlerinde ve diğer eşyalarda oluşacak tüm hasarlardan Alıcı sorumlu olacaktır.
6.6. Montaj ve / veya montaj işleriyle bağlantılı seyahat masrafları Alıcıya ayrıca faturalandırılacaktır.
6.7. DLST, çalışanlarının çalışacağı saatleri belirler. DLST, bu sektör için toplu iş sözleşmesi kapsamında uygulanan normal çalışma saatleri dışındaki işçilik için farklı emek oranları talep etme hakkına sahip olacaktır. Teslim sürelerine ilişkin 5. Maddenin hükümler, ayrıca kararlaştırılan montaj ve/veya kurulum süreleri için de uygulanır. İşin gerçekleştirilmesi için DLST tarafından kurulan makineler, tesisat vb. dönemdeki çalışma montaj ve / veya kurulum süresine dahil edilmeyecektir.
6.8. Bu maddenin diğer paragraflarının hükümleri gereken değişikliğin yapılması şartıyla demontaj ve diğer işler için de uygulanır.

7. PAKETLEME

7.1. Aksi yazılı olarak özellikle kararlaştırılmadıkça, Ürünler, gerektiğinde ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, normalde bu tür ürünler için kullanılan ambalaja sarılı olması, 4. maddenin 1. fıkrasındaki hükümlere tabidir. Aksi, Alıcı ile yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, DLST ambalajı geri almayacaktır.

8. ÜNVANIN SAKLI TUTULMASI

8.1. Herhangi bir sebepten dolayı Alıcı’nın teslim hazır olan ürünleri kabul etmemesi veya Alıcı’nın uygun talimat, belge, lisans veya yetkiyi vermemesi nedeniyle DLST in malları zamanında teslim edememesi halinde, Ürünler teslim edilmiş sayılacak ve ürünlere ilişkin risk Alıcı’ya geçecektir. Bu durumda DLST ürünler teslim edilene kadar Ürünleri depolayabilir ve söz konusu depolamaya ilişkin tüm masraf ve giderleri ( depolama, yeniden teslim ve sigorta da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) Alıcı dan talep edebilir veya ürünleri an itibariyle teklif edilen en iyi fiyat üzerinden satabilir ve (tüm makul depolama ve satış masraflarının indirilmesinden sonra) sözleşme fiyatının daha yüksek olması halinde aradaki farkı Alıcı dan tahsil edebilir.
8.2. Alıcının, DLST tarafından tedarik edilen ürünlerden yeni bir ürün yaratması durumunda, bu ürün alıcının DLST ye karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirilene kadar Alıcının DLST adına sahip olduğu bir ürün olarak kabul edilir. Alıcı yükümlülüklerini yerine getirene kadar mülkiyeti DLST ye ait olacaktır.
8.3. Alıcı, söz konusu mallarla ilgili olarak yukarıda belirtilen haklar cümlesinde açıklanan mallar ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunan herhangi bir üçüncü şahısa bilgi verebilir. Alıcı ayrıca, DLS’yi mallarla ilgili olarak üçüncü taraflarca talep edilen herhangi bir haktan derhal haberdar edecektir.
8.4. Herhangi bir ürün yukarıdaki 1. veya 2. paragrafa dayanarak DLST’ye tahakkuk ederse, yalnızca normal ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesinde Alıcıya sunulur.
Alıcı, DLST tarafından unvanı elinde bulunduran mallar için yeterli sigorta temin etmek ve sağlamakla yükümlüdür. Alıcı, malların üçüncü bir tarafa devredilmesi durumunda, bu üçüncü şahıssa yeterli sigorta yükümlülüğü getirmesi mecburiyetindedir.
8.5. Alıcının 1. paragrafın gereklerini ihlal etmesi durumunda, DLST kendisine ait olan malları, bulundukları yerdeki konumlarından, Alıcıdan ne pahasına olursa olsun geri alma hakkına sahiptir. Bu amaçla, Alıcı, DLST tarafından hâlihazırda veya Müşteri adına kullanılan yerlere erişim için geri alınamaz yetki vermiştir.
8.6. DLST’ın mülkü olan mallar haciz edilmeye başlar başlamaz, Alıcı DLST’ı buna göre bilgilendirmekle yükümlüdür.

9. GÜVENLİK

9.1. Alıcının yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi için uygun gerekçeler varsa, Alıcı, DLST tarafından derhal ve ilk talep üzerine, DLST tarafından talep edilen ve tatmin edici bir biçimde güvenlik sağlamak ve gerektiğinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli desteği sağlamakla yükümlüdür.
9.2. Alıcı, paragraf 1 uyarınca öngörülen yükümlülüğü yerine getirinceye kadar, DLST, Alıcı tarafından yapılan zararları veya dolaylı maliyetleri telafi etme zorunluluğu olmadan yükümlülüklerine uygunluğu askıya alma hakkına sahip olacaktır.

10. ÖDEME

10.1. DLST’ a ödeme, malların tesliminden veya hizmetlerin sağlanmasından sonraki 14 gün içinde yapılır.
DLST, Alıcıya anlaşmanın toplam tutarını fatura edecektir; DLST tarafından herhangi bir fatura gönderilmez ise veya Alıcı tarafından alınmamış olsa bile, 14 günlük süre geçerli olacaktır.
10.2. Hiçbir koşulda, Alıcı tarafından yapılan ödemeler askıya alınamaz veya mahsup edilemez.
10.3. DLST tarafından Alıcıya gönderilen tüm faturalar DLST tarafından belirtilen şekilde ödenmelidir. Ödeme kararlaştırılan para biriminde yapılacak ve indirim uygulanmayacaktır.
10.4. DLST’ ın, Alıcının kredibilitesi ile ilgili herhangi bir şüphe duyması durumunda, DLST yapılan işe devam etmeden önce yapılan işin satın alma fiyatının tamamını veya kısmi avans ödemesini Alıcıdan talep etme hakkına sahiptir. DLST ayrıca bu gibi durumlarda nakit ödeme alarak teslimat yapma hakkına sahip olacaktır.
10.5. DLST’ ye geç ödeme yapılması durumunda, DLST, Alıcıya tüm ödenmemiş borçlar için ödenmeyen tutarın aylık yüzde ikisi %2 si oranında bir temerrüt faizi uygulayabilir ve/veya sunulması planlanan hizmetleri ödemesi yapıldığı ana kadar askıya alabilir veya kalan Ürünler’in teslim edilmesi ve Hizmetlerin sunulması şartıyla söz konusu sözleşmeleri feshedebilir ve söz konusu askıya alma ve fesh işlemleri ile ilgili masrafları Alıcı’dan talep edebilir.
10.6. DLST’nin Alıcıya, borçlu olduğu tahsilatta katlanılan tüm adli ve adli masraflar, Alıcı tarafından karşılanacaktır; yargı dışı masraflar, asgari 500 avro olan ödenmemiş tutarın% 15’i ile sabitlenecektir.
10.7. DLST, Alıcının adına veya lehine yapılan ödemeleri, yargısız borç tahsil masrafları, yargısal masraflar, Alıcının borçlu olduğu faiz ve bunun ardından ödenmemiş anapara toplamı ile ilgili olarak alıcı tarafından tahakkuk etme hakkını sahiptir.
10.8. Ödeme süresi sona erdiğinde, Alıcı temerrüde düşecektir: bu süre kesin bir süredir. Alıcıya, Anlaşmaya uygun olarak gönderilen fatura ile ilgili herhangi bir itiraz ancak ödeme süresi içerisinde kaldırılabilir.

11. ÜRÜN SORUMLULUĞU

11.1. Alıcı, DLST’ ı, kusurlu bir kasıtlı hareketin sonucu olan bir ürünün neden olduğu zararlara veya DLST ‘ın parçası üzerinde kasıtlı bir umursamazlıktan kaynaklanan hasarlara dayanan tazminat talepleri haricinde, üçüncü şahısların tüm taleplerine karşı, kusurlu mallardan kaynaklanan hasarların tazmini için tazmin eder.
11.2. Madde 8.1 uyarınca DLST’nin Alıcıya tescilli bir mektupla tazminat talebinde bulunması ve Alıcı’nın kendisine ulaşmasından sonraki 14 gün içinde bu talebe uymaması durumunda, Alıcı tüm yükümlülükleri derhal yerine getirecek ve ödenecek hale gelecektir.
11.3. DLST, sipariş verilerini Alıcı adına veya onun adına yürütmek için DLST’ a hizmet eden bilgilerin kullanımıyla patentlerin, lisansların veya diğer üçüncü taraf haklarının ihlal edilmesinden sorumlu tutulamaz.

12. FESİH VE MÜCBİR SEBEP

12.1. Alıcının Sözleşmeye kesinlikle veya zamanında uymaması durumunda veya iflas durumunda, (geçici) bir moratoryum, Alıcı ile ilgili bir vesayet emri veya işinin kapatılması veya tasfiyesi, DLST, kendi takdirine bağlı olarak, tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın ve DLST’ a tahakkuk eden diğer haklara rağmen, emri tamamen veya kısmen erteleme veya siparişin altında (daha fazla) performansı askıya alma hakkına sahip olacaktır. Bu gibi durumlarda, DLST bu haklarını derhal yürürlüğe sokma ve başka bir hizmet sunmadan önce ödeme yükümlülüklerine (zamanında) uygunluk konusunda Alıcıdan güvenlik talep etme hakkına sahip olacaktır.
12.2. DLST in ifa zamanı bir veya daha fazla koşulla tamamen veya kısmen engellenmesi durumunda, DLST’ ın bundan sorumlu tutulmayacağı ( geçici olarak veya olmayarak ) (aşağıdaki paragrafta listelenen durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), DLST, sözleşmeyi feshetme, malların teslimatını ve / veya hizmet verme durumunu erteleme ve tazminat ödemesi zorunluluğu olmadan, kendi takdirine bağlı olarak üretim kapasitesini diğer müşterilere tahsis etme hakkına sahiptir.
12.3. DLST’ ın hiçbir şekilde mesul tutulmayacağı durumlar şunlardır:
-Kasıtlı veya ağır ihmaller dışında, DLST tarafından siparişlerini yerine getirme yükümlülüğünü yerine getiren hizmetleri kullanan bir kişi tarafından birebir veya daha fazlasını kullanan kişiler taraşından DLST tarafından Sözleşme kapsamında sağlanan mallarla ilgili olarak üçüncü tarafla ilgili olarak uygunsuzluk nedeniyle Alıcı karşı haklar; grev, lokavt, hastalık, ithalat, ihracat veya transfer ile ilgili kısıtlamalar, nakliye sorunları herhangi bir DLST tedarikçisi tarafından varsayılan olarak, üretimin durması, doğal veya nükleer felaketler, savaş ve savaş tehdidi, yangın sel ve devlet önlemleri.
12.4. Alıcının, DLST’den yapılacak bir bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde mal girişinde işbirliği yapmaması durumunda, DLST tüm yükümlülükleri borç ifa eder.

13. UYGUNLUK VE GARANTİLER

13.1. Alıcı, Teslimatta ürünlerin sözleşmeye uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Alıcı , Aksi takdirde 14 gün içerisinde DLST’a yazılı ve onaylanmış bir bildirimde bulunduğunda sözleşme koşulları geçerli olacaktır.
13.2. Alıcının, teslimat tarihinden altı ay sonra üründeki kusurları veya sapmaları tespit etmesi durumunda, artık ürünlerin sözleşme ile uygunsuzluğunu ortaya çıkaramaz. Alıcı tarafından yapılan herhangi bir iddia, Alıcıyı ödeme yükümlülüklerinden DLST’ a tahliye edemez.
13.3. Paragraf 2’de belirtildiği gibi, teslim edilen malların Sözleşmeye uymadığı iddiasını haklı kılan gerçeklere dayanan talep ve savunmalar, teslimat tarihinden (6) ay sonra geçerli olmayacaktır.
13.4. Teslim edilen ürünün Sözleşmeye uymaması durumunda, DLST, Alıcı’nın yalnızca kendi takdirine bağlı olarak şartları tamamen yerine getirmesi, eksik ürünleri teslim etmesi veya teslim edilen malları onarması veya değiştirilmesi ile yükümlüdür. Ödeme yükümlülükleri ile uygun süre içerisinde.
13.5. Özel amaçlar için malların uygunluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir beyan veya garanti verilmemelidir, ancak DLST, malların normal şartlar altında ve talimatlara uygun olarak kullanıldığında malzeme veya üretim hatası göstermeyeceğini garanti eder. Kullanım için ve her halükarda, garanti süresinin teslim tarihinden altı ay sonra sona ereceği anlayışı üzerine; Normal aşınma ve yıpranmaya maruz kalan ürünler için garanti verilmez. Bu garanti kapsamındaki DLST yükümlülükleri, malların tamir edilmesi ve değiştirilmesi ile sınırlıdır.
Bir kusurun garanti kapsamında olup olmadığını tespit etmek için ürünler üzerinde DLST tarafından yapılan incelemelere ilişkin maliyetler ve giderler, söz konusu kusurun garanti kapsamında olmadığını ortaya çıkarsa, Alıcı tarafından geri ödenecektir.
13.6. DLST aşağıdaki durumlarda garanti vermez:
– malların üçüncü şahıslar veya Alıcı tarafından onarılması veya onarım girişimlerinin yapılması;
– DLST, kusurun herhangi bir testte ortaya çıkmadığını gösterebilir;
– Alıcı derhal DLST’ye kusurun ayrıntılı yazılı bildirimini sunmaz veya DLST’den gelen asıl talimatları izlemez;
– DLST tarafından sağlanan kılavuz ve / veya talimatlarla uyuşmayan her türlü kullanım dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Alıcı tarafından kötüye kullanılmışsa;
– DLST’nin makul bir şekilde fark etmesi beklenmeyecek ve taşıma veya kurulum sırasında ortaya çıkacak bir nedenden kaynaklanan hasar.
13.7. Montaj veya onarım işlemlerinde kullanılmak üzere sağlanan eşyalarla ilgili yalnızca verilen işin yürütülmesi için garanti sağlanacaktır. DLST, kendisi tarafından üretilmeyen parçalar için bu ürünlerin tedarikçileri tarafından DLST’ a sağlanan garantiden başka hiçbir garanti sağlayamaz. Yukarıda belirtilen tüm hükümler garanti kapsamındadır.

14. TAZMİNAT

14.1. DLST yalnızca kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanan zararlardan mesul olacaktır.
14.2. DLST kişilerin veya eşyaların zarar görmesi dışında herhangi bir hasarı telafi etmek zorunda değildir.
14.3. DLST hiçbir koşulda, teslim edilen malların ve / veya sunulan hizmetlerin değerinden fazla olan zararlardan veya hasarla sonuçlanan siparişten sonra hala teslim edilecek mallardan sorumlu tutulamaz.
14.4. Muhtemel hasar tazmin edilmeyecektir.
14.5. DLST, söz konusu malların Alıcı tarafından ödenmemesi durumunda oluşabilecek zararlardan da sorumlu tutulamaz.
14.6. DLST, Alıcıya karşı sorumluluğuyla ilgili tüm yasal ve sözleşmeden doğan korunmaları saklı tutar. Bunu, astlarının ve DLST’nin sorumlu tutulabileceği diğer tarafların yararına yapar.
14.7. Alıcı, DLST tarafından sunulan malların ve / veya hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak üçüncü taraflarca yapılan tüm taleplerden DLST’i tazmin eder.
14.8. Bu makale, zorunlu hükümler uyarınca DLST’ ın yasal sorumluluklarını sınırlamaz.

15. BELGELER, YARDIMLAR TAVSİYELER

15.1. DLST tarafından hazırlanan tüm belgeler ve kaynaklar, müşteriden üretim bedelinin tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın DLST ‘ın mülkiyetinde kalır ve ilk istek üzerine derhal DLST’ a iade edilir. Dokümanların aşağıdakileri içerdiği anlaşılmalıdır: maliyet tahminleri, planlar, kataloglar, resimler, çizimler, ebatlar, ağırlık tahminleri veya diğer alıntılar. Kaynakların aşağıdakileri içerdiği anlaşılmalıdır: modeller, kalıplar, pullar, matrisler ve araçlar.
15.2. Alıcı, yukarıda belirtilen paragrafta açıklandığı şekilde DLST tarafından sağlanan belgelerin, kaynakların ve bilgilerin, DLST’ dan önceden yazılı izin alınmaksızın, yeniden kullanım için olsun olmasın, üçüncü şahıslara kopyalanmayacağını veya taklit edilmeyeceğini veya ifşa edilmeyeceğini garanti eder. Alıcı, DLST tarafından, önceki paragraflarda açıklandığı şekilde sunulan belgeler, kaynaklar ve bilgiler bakımından DLST tarafından sunulan bir gizlilik sözleşmesinin imzalanması konusunda işbirliği yapacaktır.
15.3. DLST tarafından tedarik edilecek ürünler veya DLST tarafından yapılacak işler hakkında sağlanan kapasiteler, sonuçlar ve performansla ilgili tüm sunumlar, hesaplamalar, bildirimler ve tahminler, yalnızca yazılı bir sipariş onayına dahil edildiklerinde, ilgili yazılı anlaşma imzalandığında DLST’ ı bağlayıcı olacaktır.

16. YASA UYGULANABİLİRLİĞİ / YETKİLİ MAHKEMELER

16.1. DLST ile Alıcı arasındaki tüm yasal ilişkiler yalnızca Türkiye yasalarına tabidir.
16.2. Tüm uyuşmazlıklar, yasaların aksi belirtilmediği sürece, yalnızca İstanbul Mahkemeleri huzuruna sunulmalıdır.

17. YEDEK PARÇA / DEĞİŞİM

17.1. Bu genel düzenleme koşullarının herhangi bir hükmünün, herhangi bir yasaya göre veya yetkili bir kamu kurumu tarafından geçersiz kılınması, uygulanmasının olanaksız olduğu kabul edilirse veya geçerli uygulanabilir olmadığı gerçeği, bu genel hüküm ve koşulların teslimat ve ödeme koşullarının hükümlerini etkilemeyecektir. DLST ve Alıcı, geçersiz veya uygulanamaz hükümlerin, ekonomik hedeflerini mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalışan geçerli veya uygulanabilir hükümlerle değiştirileceğini kabul eder.

Bağlantılar

Daha DLS hakkında

Bize Ulaşın

Bizimle iletişime geçin ! Size en kısa sürede geri dönüş yapacağız!

  Chat with us
  Chat with us
  Questions, doubts, issues? We're here to help you!
  Connecting...
  Şu anda hiçbir operatörümüz müsait değil. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ayrıca adınızı, e-postanızı ve sorunuzu buraya girebilirsiniz. Yakında size geri döneceğiz!
  Our operators are busy. Please try again later
  :
  :
  :
  Have you got question? Write to us!
  :
  :
  This chat session has ended
  Was this conversation useful? Vote this chat session.
  Good Bad